Από τα μαθήματα φωτογραφίας στον δήμο Κερατσινίου


Παρουσίαση του φωτογραφικού έργου του Άγγελου Μίχα

Παρουσίαση του φωτογραφικού έργου του Άγγελου Μίχα,  Μάιος 2016.

Έκθεση φωτογραφίας των μαθητών στο Καχραμανογλου, Ιούνιος 2016.

Έκθεση φωτογραφίας των μαθητών στο Καχραμανογλου, Ιούνιος 2016.