Καλοκαιρινή έκθεση φωτογραφίας μαθητών μου στο Σπίρτο, Ιούνιος 2017


Στο Poems and Crimes, εκδόσεις Γαβριηλίδη, κάποιες απο τις φωτογραφίες της έκθεσης..

0002

Μαρία Σπανέα

 

0003

Κατερίνα Νίκα

 

 

0004

Γεωργία Κοντοέ

 

0006

Μαρία Κολυβάκη

 

0001

Στάλω Χριστοδουλίδου

 

0007

Γιάννης Δεμερούκης