Καλοκαιρινή έκθεση φωτογραφίας μαθητών στις εκδόσεις Γαβριηλίδη 18/6/2017, 12μμ


0002

Μαρία Σπανέα

 

0003

Κατερίνα Νίκα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0004

Γεωργία Κοντοέ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0006

Μαρία Κολυβάκη

 

 

 

 

 

 

 

0001

Στάλω Χριστοδουλίδου

 

 

 

 

 

 

 

0007

Γιάννης Δεμερούκης

 

 

 

 

 

 

                                           κάποιες απο τις φωτογραφίες της έκθεσης..